Drukuj
Data ogłoszenia Opis Do pobrania Odpowiedzi na pytania
2019-05-27 Dostawa paliw płynnych

Ogloszenie

SIWZ

zalacznik nr 1- formularz ofertowy.doc

zalacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 4 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej.doc

zalacznik nr 5 wzór umowy zadanie nr 1.doc

zalacznik nr 6 wzór umowy zadanie nr 2.doc

zalacznik nr 7 wzór umowy zadanie nr 3.doc

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (04.06.2019)

 
2018-05-22 Dostawa paliw płynnych

SIWZ

zalacznik nr 1- formularz ofertowy.doc

zalacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 4 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej.doc

zalacznik nr 5 wzór umowy zadanie nr 1.doc

zalacznik nr 6 wzór umowy zadanie nr 2.doc

zalacznik nr 7 wzór umowy zadanie nr 3.doc

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (04.06.2018)