Loading images...
2020-05-22 Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Formularze w wersji edytowalnej

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (03.06.2020).pdf
2018-05-22 Dostawa paliw płynnych

SIWZ

zalacznik nr 1- formularz ofertowy.doc

zalacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 4 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej.doc

zalacznik nr 5 wzór umowy zadanie nr 1.doc

zalacznik nr 6 wzór umowy zadanie nr 2.doc

zalacznik nr 7 wzór umowy zadanie nr 3.doc

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (04.06.2018)
2019-05-27 Dostawa paliw płynnych

Ogloszenie

SIWZ

zalacznik nr 1- formularz ofertowy.doc

zalacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 4 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej.doc

zalacznik nr 5 wzór umowy zadanie nr 1.doc

zalacznik nr 6 wzór umowy zadanie nr 2.doc

zalacznik nr 7 wzór umowy zadanie nr 3.doc

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (04.06.2019)

 2017-05-26  Dostawa paliw płynnych

SIWZ

zalacznik nr 1- formularz ofertowy.doc

zalacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

zalacznik nr 3 - Oświadczenie o wykluczeniu.doc

zalacznik nr 4 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej.doc

zalacznik nr 5 wzór umowy zadanie nr 1.doc

zalacznik nr 6 wzór umowy zadanie nr 2.doc

zalacznik nr 7 wzór umowy zadanie nr 3.doc

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (06.06.2017)

 

 

Data ogłoszenia

Opis

Do pobrania

Odpowiedzi na pytania

07.01.2015

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYJĘCIA ODPADÓW DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane urzędowi publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.01.2015 

 

 

 

 

09.01.2015

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYJĘCIA ODPADÓW DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dzienniku urzedowym Unii Europejskiej w dniu 09.01.2015

SIWZ

 załącznik nr 1

 załącznik nr 2

 załącznik nr 3

 załącznik nr 4

 załącznik nr 5

 załącznik nr 6

 

11.05.2015

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

zalacznik nr 1- formularz ofertowy.doc

zalacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 4 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej.doc

zalacznik nr 5 wzór umowy zadanie nr 1.doc

zalacznik nr 6 wzór umowy zadanie nr 2.doc

zalacznik nr 7 wzór umowy zadanie nr 3.doc

SIWZ.doc

 

22.05.2015

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH

Ogłoszenie

załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust.1 ustawy Pzp.doc

załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust1. Ustawy Pzp.doc

załącznik nr 4 - informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej.doc

załącznik nr 5 - wzór umowy zadanie nr 1.doc

załącznik nr 6 - wzór umowy zadanie nr 2.doc

 

 

2016-03-09 Dostawa nowego ciągnika

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Dane techniczne ciągnika

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

1. Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

2. Załącznik nr 2 - Dane techniczne ciągnika zmienione

 

Data ogłoszenia Opis Do pobrania Odpowiedzi na pytania
 2016-05-25  Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zalacznik nr 1- formularz ofertowy.doc

zalacznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.doc

zalacznik nr 4 - Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej.doc

zalacznik nr 5 wzór umowy zadanie nr 1.doc

zalacznik nr 6 wzór umowy zadanie nr 2.doc

zalacznik nr 7 wzór umowy zadanie nr 3.doc