Loading images...

Wezwanie do wnoszenia opłat za wznowienie miejsc grzebalnych

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, zarządzające cmentarzem komunalnym w Lidzbarku Warmińskim, wzywa założycieli lub opiekunów grobów do uzupełnienia opłat za wznowienie miejsc grzebalnych.

Zarządzający cmentarzem, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r., nr 118, poz. 687 ze zm.), będzie likwidować groby ponad 20-to letnie, za które nie wniesiono opłaty za wznowienie
i nie zgłoszono zastrzeżeń.

Miejsca po likwidowanych grobach będą przeznaczone do nowych pochówków.
 

Lidzbark Warmiński, dnia 26.09.2014r.

Prezes Zarządu               

Jan Krasnoborski