Loading images...

 

PGK sp. z o.o. realizuje umowę całorocznego utrzymania czystości i porządku na miejskich ulicach, drogach, chodnikach, schodach, alejkach w Lidzbarku Warmińskim. Umowa obejmuje m.in. zimowe utrzymanie tych terenów, w tym odśnieżanie ulic. Ulice miejskie zostały podzielone na trzy kategorie kolejności utrzymania zimowego.

Na drogach poszczególnych kategorii akcję utrzymania zimowego (np. odśnieżanie) należy rozpocząć w ciągu:
- 1 godziny dla kategorii I od wystąpienia zjawiska,
- 4 godzin dla kategorii II od wystąpienia zjawiska,
- 7 godzin dla kategorii III od wystąpienia zjawiska. 

Telefony interwencyjne zimowego utrzymania: 
- od godziny 6:00 - 22:00  tel. 606 257 341, 692 139 051,
- od godziny 22:00 – 6:00  tel. 606 277 594.

Wykaz ulic utrzymywanych przez PGK sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Wykaz dróg wewnętrznych utrzymywanych przez PGK sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

 

Lidzbark Warmiński, dnia 17.12.2018r.