Drukuj

Stawki opłat

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie stawek opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych

Regulaminy

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych miasta Lidzbark Warmiński.

Regulamin porządkowy Cmentarzy Komunalnych w Lidzbarku Warmińskim i w Sarnowie.

Plan cmentarza

Plan Cmentarza Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim