Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku Warmińskim

Strona w budowie

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. DANTYSZKA 13
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
NIP: 7430003826
REGON: 511003750
TELEFON: 89 767 84 50